Disclaimer
De inhoud van guuspauwels.nl wordt zorgvuldig samengesteld. Desondanks kan informatie onvolledig,verouderd of niet juist zijn als gevolg van menselijke fouten, technische storingen, of onverwachte situaties. guuspauwels.nl kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor enige directe of indirecte schade, of welke schades dan ook, voortkomend uit het gebruik van, of functioneren van deze website, of van websites van derden waarnaar verwezen wordt. guuspauwels.nl ziet dus af van welke aansprakelijkheid dan ook.

Copyright
Het intellectuele eigendomsrecht op alle teksten en beelden op guuspauwels.nl behoort toe aan Guus Pauwels of aan de licentiegevers. Verwijzen naar pagina's van guuspauwels.nl via links op het web is toegestaan.
Ook mag voor privégebruik, niet-commerciële doeleinden, of onderwijsactiviteiten informatie van guuspauwels.nl gebruikt worden. Bij gebruik van teksten, en beelden van de site dient guuspauwels.nl als bron te worden vermeld.
Nota Bene: niets van deze website mag openbaar worden gemaakt of vermenigvuldigd zonder de uitdrukkelijke toestemming vooraf van Guus Pauwels.
guuspauwels.nl tracht de voorwaarden ten aanzien van het gebruik van materiaal op de website zo goed mogelijk na te leven. Instellingen en personen die desondanks menen dat hun rechten aangetast zijn door vertoning van tekst, beeld en geluid op guuspauwels.nl, worden verzocht contact op te nemen met de redactie van guuspauwels.nl.