alles op rij:
hillegom, hof van
Straat:         hoofdstraat 115
Postcode:    2181 EG
Plaats:         hillegom
Gemeente:   
Provincie:    zuid holland
Land:           nl
Synoniemen: nieuwrode
Stichtings datum: 15 e eeuw
Huidige functie: gemeentehuis
Typologie: niet middeleeuws
Rijksmonumentnummer: 22132
Kadasternummer: 2338/52
Coördinaten: 52° 17′ 27.91″ N, 4° 34′ 46.9″ E

Het Hof van Hillegom is gelegen aan de tegenwoordige Hoofdstraat 115 te Hillegom. Van oorsprong was Het Hof van Hillegom een buitenverblijf. Sinds 1903 is het Hof van Hillegom in gebruik als gemeentehuis. Het pand wordt tegenwoordig onder andere gebruikt voor ontvangsten, kantoor van de gemeente, als vergaderruimte en voor bruiloften.

De oudste bewaard gebleven vermelding van het Hof van Hillegom dateert uit 1420, hoewel niet uit te sluiten is dat het Hof al sinds de 10e of 11e eeuw bestaat.

In 1481 is het toenmalige gebouw, in eigendom bij Jan van Rietveld, door brand verwoest. Van Rietveld was procureur-generaal van het Hof van Holland en naar verluidt zou een door Van Rietveld verbannene wraak hebben genomen door zijn huis in brand te steken. In 1483 stond er echter weer een "een schoon en kostelijk huizinge". Uiteindelijk is dit gebouw uit 1483, na vele verbouwingen, nog steeds de kern voor het huidige gemeentehuis van Hillegom.

Het Hof van Hillegom werd in 1749 gekocht door de Heer van Hillegom, mr. Jan Six. Het bleef in de familie Six tot 1822. Daarna kwam de niet onbemiddelde Abraham Henricus Brouwer in het bezit van het gebouw, waarna het in 1837 overging op Gerard Leembruggen. Het gebouw dankt zijn huidige classicistische uiterlijk met karakteristieke pseudo¬ natuurstenen bepleistering en empirevensters aan een verbouwing van 1838. In het huis zijn nog enkele fraaie vertrekken uit die tijd.

In 1877 worden Hermanus en Rika van Waveren bewoner van Het Hof. Bij het overlijden van Hermanus van Waveren in 1903, schenken zijn erfgenamen het huis en bijbehorende tuin aan de gemeente Hillegom "met de bedoeling deze bezittingen te doen strekken tot een blijvend sieraad en tot nut van de gemeenschap".

Beschrijving

Het Hof van Hillegom is genoemd naar het dorp Hillegom. Waarschijnlijk is de naam van het dorp afgeleid van Hilleghem, het heim (woonstede) van Hille (een persoon). Het huis werd later Nieuwrode genoemd, naar de familie Van Nijenrode, de eigenaars van het huis van 1518 tot 1615.

Etymologie

goed

Status / huidIge toestand

Het raadhuis ‘Hof van Hillegom’ (Hoofdstraat 115) is een oorspronkelijk 15de-eeuws herenhuis, gebouwd ter plaatse van een ouder huis dat al in 1356 in gebruik was als pleisterplaats en rechthuis van de graaf van Holland. Rond 1840 kreeg de voorzijde het huidige neoclassicistische aanzicht met wit gepleisterde gevels en empire-vensters in opdracht van het echtpaar Six-Hop. Sinds 1903 is het gebouw in gebruik als raadhuis en heeft men het park opengesteld.

Bouwgeschiedenis

1284 Nicolaes de Hillegom.Op 21 oktober 1333 beleende graaf Willem IV zijn houtvester 'Willem die Clerck' met de hofstede te Hillegom. Het is echter onwaarschijnlijk dat hiermee het latere Hof van Hillegom bedoeld is, omdat deze hofstede zich in 1345 op het oosteinde van Hillegom blijkt te bevinden. Gedacht wordt dat het Hof van Hillegom de zetel van de grafelijke raad vormde van 1342 tot 1344 en opnieuw in 1346 en 1347. In 1371 schonk hertog Albrecht het ambacht Hillegom als weduwgoed aan zijn vrouw Margaretha van Brieg, waarschijnlijk was het Hof daarbij ook betrokken.In 1420 stierf een zekere Philip Gerritszoon en beleende gravin Jacoba van Beieren, diens zoon Gerrit Phillipszoon met de goederen van zijn vader. Het betrof een huis met 'steenwerf', woning en drie akkers land. In 1440 gaat het bezit over op de familie Van Rietvelt. In 1481 ging het Hof van Hillegom in vlammen op door brandstichting. In 1505 kwam het Hillegomse bezit korte tijd in het bezit van de familie van Swieten. Reeds in 1518 ging het over op de familie Van Neyenrode. In 1615 laat Catharina van Nyenrode het Hof na aan haar man Jan van Sypestein en het Hof bleef tot 1749 in handen van de familie van Sypestein.In 1749 tot 1837 was het Hof in het bezit van de familie Six. De familie Leembruggen bewoonde van 1837 tot 1877 het Hof. Vanaf 1877 bewoonde Hermanus van Waveren tot 1903 het Hof. Hij schonk het Hof in 1903 aan de gemeente Hillegom, die het als gemeentehuis in gebruik nam. In 1984 werd naast het Hof een nieuw gemeentehuis gebouwd. Het Hof wordt nu onder meer voor trouwerijen gebruikt.

Bezitsgeschiedenis
•1749 - familie Six
•- 1822 Jan Six
•- A.H. Brouwer
•1838 - Gerard Leembruggen Jzn.
•1903 - gemeente Hillegom
Bewoners

Gemeentehuis. Rechthoekig gepleisterd landhuis met getande rechte kroonlijst, 18e eeuw.

Beschrijving rijksdienst voor cultureel erfgoed

 

Afmetingen

 

Bowmateriaal

 

Bouwstijl

 

Vroegste vermelding

Wanneer het huis te Hillegom is gebouwd is niet zeker, vermoedelijk in de 14de eeuw. In 1481 brandde het huis af en werd herbouwd. In 1588 vonden omvangrijke reparaties plaats. Het huis heeft in die tijd een T-vormige plattegrond, bestaande uit een langgerekte vleugel van twee bouwlagen waarin twee bouwfasen zijn te herkennen en waarin de entree is opgenomen en haaks daarop aan de achterzijde een korte vleugel, eveneens van twee bouwlagen. Op de kruising van de twee vleugels bevond zich een slanke toren. De rechterzijde van de voorvleugel bevatte een eenlaags aanbouw onder een lessenaarsdak.In de loop van de 17e eeuw is het huis aan de achterzijde met verscheidene aanbouwen vergroot. Door het uiterlijk van deze gebouwen kreeg het gebouw steeds meer een agrarisch karakter. De aanbouwen zijn in de loop van de 18e eeuw weer gesloopt.In 1838 is het huis verbouwd tot een landhuis in classicistische stijl, waarin de karakteristieke T-vorm herkenbaar bleef. Na de schenking aan de gemeente in 1903 is het pand omgebouwd tot gemeentehuis en met enkele kleinere uitbouwen aan de achterzijde vergroot. In 1988 is het huis teruggerestaureerd naar de 19e-eeuwse situatie.

Opmerkingen

Stöver, R.J.  - Kastelen en buitenplaatsen in Zuid-Holland, 2000

Lit, van R.  - Kastelen en Buitenplaatsen in Rijnland, 1983 -- blz 46 - 47 (met illustratie)

Fockema Andrea, S.J.  - Kastelen ridderhofsteden en buitenplaatsen in Rijnland, 1974 -- blz 76 - 76 (met illustratie)

ANWB redaktie gidsen,  - Kastelen in Nederland, 1971 -- blz 186 - 187

Aa, van der A.J.  - Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, 1839 -- DL.5 590

Literatuur verwijzingen
Te bezichtigen: False
Goed te fotograferen: True
Omgeving vrij toegankelijk: True
Goed zichtbaar vanaf openbare weg: True
#http://nl.wikipedia.org/wiki/Hof_van_Hillegom#
#http://www.kasteleninnederland.nl/kasteeldetails.php?id=104#
#http://www.buitenplaatseninnederland.nl/ZuidHolland_beschrijvingen/Hillegom_HofvanHillegom.html#
Links