Kastelen & buitenplaatsen in Nederland
Guus Pauwels

Laatste update

12 mei 2017

Bezoeker

Home.
Brabant.
Drenthe.
Flevoland.
Friesland.
Gelderland.
Groningen.
Limburg.
Noord Holland.
Overijssel.
Utrecht.
Zeeland.
Zuid Holland.
Diversen .
Foto pagina
Beschrijving Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed
Fockensstate

Fockensstate

Beetsterweg 2

9244 GC Beetsterzwaag

Gemeente  Opsterland

Provincie Friesland

Weergave op de kaart

Noorderbreedte

Oosterlengte

53° 3′ 34.04″ N

6° 4′ 19.04″ E

Van de vele adellijke huizen, die in Beetsterzwaag gestaan hebben, is de Fockens State de oudste..
De familie Fockens was één van de families, die in de 17e eeuw in de streek Beets-Beetsterzwaag-Olterterp uitgegroeid was van eigenerfde of grietman tot grootgrondbezitter. Andere families waren Van Boelens, Fockens, Lycklama, Teijens en Vierssen. In de 19e eeuw vestigden zich opnieuw een aantal adellijke families zich hier.
Uit de familie Fockens die op de Fockens State woonde, kwamen verschillende leden, die tussen 1600 en 1692 grietman werden. De familie werd daarna opgevolgd door de familie Teijens. In de 19e eeuw komen we dan Sake van Teijens tegen, die eerst grietman en later burgemeester (sinds 1850) van Opsterland was. Hij liet omstreeks 1855 de State afbreken en grotendeels vernieuwen.
In 1879 was Marcus van Heloma eigenaar, die het grote voorgebouw van de State laat afbreken en er -naar ontwerp van de plaatselijke architect Luitje de Goed- een dwarsgeplaatste boerenwoning voor in de plaats laat zetten. Marcus had de State van Gene van Teijens geërfd, die een broer was van Sake van Teijens.
De State die Sake van Teijens tussen 1853 en 1857 op de wapenzaal na geheel had laten verbouwen, bestond uit twee bouwlagen. Het gebouw bestond uit een voorhuis en een even groot achterhuis, waar een grote schuur tegenaan was gebouwd. Het huis had grote schuifvensters en was gestuct.In het pleisterwerk waren banden aangebracht met een decoratief pseudo-vakwerk.
Het huidige voorhuis van de boerderij lijkt in de verste verte niet meer op een State. Het pand is erkend als een rijksmonument.
 • Stichtingsperiode

  • 17e eeuw
 • Typologie

  • niet middeleeuws
 • Status / bouwgeschiedenis

  • goed. De kop-hals-rompboerderij Fockensstate (Beetsterweg 2) is ontstaan uit een in aanleg vroeg-17de-eeuwse state. Na diverse verbouwingen liet M. van Heloma in 1879 dit landhuis grotendeels slopen en vervangen door het huidige gepleisterde en dwars geplaatste voorhuis in neoclassicistische vormen, naar plannen van L. de Goed.
 • Functie

  • boerderij
 • Synoniemen

 • Etymologie

 • Relevante links

 • Rijksmonument nummer

  • 387957
  • Bewoners

   • 1600 - 1692 familie Fockens
    1692 familie Teijens
    ca 1840 - na 1857 Sake van Teijens
    Gene van Teijens
    1863 - 1876 Binnert Philip Baron van Harinxma thoe Slooten (bewoner)
    1879 Marcus van Heloma
  info beesterzwaag
  alle gegevens op een rij